אוריינות המחשב והמידע – מיומנויות אוריינות התקשוב לגיל היסודי

פירוט מיומנויות אוריינות תקשוב ומידע בהלימה לתקן הבינלאומיIEL לבית הספר היסודי

המודעות לחשיבות החינוך והאימון לשם הנחלת אוריינות מחשוב ומידע (CIL- Computer and Information Literacy), גוברת בהיקף נרחב בקרב האזרחים, כך שביכולתם להגיע למידע אזרחי ולבצע באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת אינטראקציות ועסקאות הנחוצות להתנהלותם היום-יומית. לשם הנחלת אוריינות זו עוד מגיל צעיר, מוצע בזאת הצעה לסטנדרט אוריינות מחשוב ומידע של תלמידי ישראל.

אוריינות מחשב ומידע היא היכולת האישית להשתמש במחשב לצורך חקר, יצירה ותקשורת כדי לפעול ולשתף בבית הספר, בבית, במקום העבודה ובקהילה[1].

הסטנדרט תואם את הצעת ארגון IEA הבינלאומי (The IEA International Study of Computer and Information Literacy -ICILS), שעל פיו נבחנים תלמידי חט"ב במבחני האוריינות הבינלאומיים, ומסתמך גם על המלצות משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי המחלקה לסביבות חדשניות (2008).

בסטנדרט המוצע 5 רמות, מרמה 1, בה המיומנות הנדרשת היא הנמוכה ביותר, עד רמה 5 – הגבוהה ביותר.

כל רמה כוללת בתוכה את כל מאפייני הרמה הנמוכה ממנה.

כל רמה מובנית משני צירים מרכזיים:

איסוף וניהול מידע

יצירה ושיתוף מידע

· ידע ושימוש במחשב

· עריכת מידע

· נגישות והערכת מידע

· יצירת מידע

· ניהול מידע

· שיתוף מידע[1]הגדרת אוריינות מחשוב ומידע על פי המיזם הבינלאומי ICILS, 2013 IEA.

Frailon J. and Ailner J (2011) The IEA International Study of Computer and Information Literacy (ICILS). ICILS, 2010 IEA. ACER (Australian Council for Educational Research)

שינוי גודל גופנים