מהפכת התקשוב כבר כאן

שהם- מהפכת התקשוב כבר כאן

אצלנו זה כבר קורה, הפדגוגיה החדשנית מתרחשת בתהליכי ההוראה למידה וההערכה במוסדות החינוך ביישוב בטכנולוגיה מתקדמת.

רחל טנא – רכזת תקשוב יישובית / אגף חינוך וקהילה

בשוהם פועלות מזה שנים יוזמות ותכניות רבות המשלבות תקשוב בחינוך, אנו נחשבים לפורצי דרך בתחום ובשנה זו אף קיבלנו הכרה בכך בעצם בחירתנו כמועמדים להצטרפות לתכנית התקשוב הלאומית ע"י משרד החינוך. התכנית החלה לפעול בשנה זו בבתי הספר היסודיים ואנו מתוך ראייה בחשיבות של יצירת רצף חינוכי מחילים את עיקריה גם בבתיה"ס העל יסודיים ובהתאמה מיוחדת אף בגני הילדים.

בשנת הלימודים תשע"ב "קפצנו מדרגה", לכל מוסדות החינוך יש מערכת פורטל חינוכית מהחדשניות בארץ, כיתות הלימוד במרבית בתי הספר הפכו ל"כיתות חכמות",בחלק מהכיתות מותקנים לוחות חכמים, מחשב לכל מורה ל170 מורי היסודי, ובימים אלה הוזמנו 106 מחשבים למורי התיכון ובקרוב ילקוט דיגיטאלי ומחשב לכל תלמיד כפיילוט באחד מבתיה"ס.

לתכנית התקשוב היישובית בצד התכנית הלאומית מטרות ויעדים בשני מישורים במישור הטכנולוגי– השקעה בתשתיות והצטיידות ובמישור הפדגוגי הכשרה מקצועית של מורים ומנהלים, התאמת תכנית הלימודים להוראה, למידה הערכה בסביבה מתוקשבת, פיתוח חומרים דיגיטאליים בתחומי הדעת השונים, ניהול מקוון של הפדגוגיה הבית ספרית תוך שקיפות מלאה של הזנת נתוני נוכחות, ציונים, אירועי משמעת נושאי השיעורים והמטלות הלימודיות,בנוסף, מושם דגש בכל שכבות הגיל ובהתאמה על חינוך למוגנות והתנהגות אתית ברשת תוך כדי הקניית כישורים, ערכים ונורמות לגלישה בטוחה ברשת בשיתוף טל מימון מוביל התכנית "עיר ללא אלימות" ,שפ"ח ומחלקת הרווחה.

תוכנית התקשוב הינה רב שנתית במימון המועצה, מפעל הפיס ובליווי פדגוגי של משרד החינוך בפריסת גורמי הדרכה והשתלמויות מורים לקידום הפדגוגיה החדשנית.
פדגוגיה חדשנית היא שיטת הוראה למידה והערכה, שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה
. במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 הכוללות : אוריינות מידע ותקשורת; חשיבה ופתרון בעיות, קשרים בין-אישיים, למידה שיתופית ופיתוח של לומד עצמאי. ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לבין העולם החיצון, תוך שהיא עושה שימוש מרבי ומושכל בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה.

בבסיס התכנית עומדת ההנחה ששילוב נכון של טכנולוגיית המידע בסביבות ההוראה יכול לשפר את איכותה; יש בו בכדי להביא לפיתוח מקצועי של המורים; להתאמת ההוראה לשונות התלמידים; לשיפור ההתנהלות והניהול הבית-ספרי; לקבלת משוב לגבי תלמידים בזמן אמת, על מנת שניתן יהיה לטפל בקשייהם בשלב מוקדם יותר; להעלאת המוטיבציה,העצמת החשיבה,העמקת השיח והדיון, הקשב והעניין של התלמידים;הצגה יעילה של מידע, ליצירת רצף למידה בכיתה ובבית ולשיפור התקשורת בין כל השותפים (מורים, תלמידים והורים).

במסגרת התוכנית היישובית נרכשו מחשבים, הוחלפו כל הצגים לצגים דקים, כיתות הלימוד בכל בתי הספר היסודיים ובימים אלה בתיכון הפכו ל"כיתות חכמות" ."כיתה חכמה" מצוידת במקרן, במערכת שמע, מסך ובמחשב נייד לכל מורה. הכיתה מספקת סביבת לימודים עם עזרים הטכנולוגיים הדרושים לשם למידה עדכנית אינטראקטיבית וחווייתית. בשבע כיתות ביישוב הותקנו לוחות אינטראקטיביים- 4 בתיכון, 1 ביהלו"ם ו2 בבית הספר ממ"ד אבני החושן. כאשר השאיפה היא ללמוד את היתרונות בהוראה באמצעות הלוח ולהמשיך את הפרויקט לכיתות נוספות בישוב. באמצעות לוח חכם, המורה יוצר דיאלוג דינמי עם התלמידים בתהליך שבו המורה והתלמידים שותפים להצגת מידע, עריכתו ועדכונו.המידע הנרכש בתהליך הלמידה עם לוח חכם מוקלט וניתן לצפייה חוזרת מכל מקום, כולל מהלך השיעור כפי שבא לידי ביטוי על הלוח. כל הנעשה בלוח (תגובות/ תשובות הלומדים ורעיונות הצצים במהלך השיעור, ועוד) נשמר וניתן לאחזור בכל עת על ידי המורה והתלמיד.

פורטל חינוך יישובי– לכל מערכת החינוך ביישוב יש פלטפורמה אינטרנטית מרכזית אשר בה משולבים אתרי בתי ספר. בימים אלה נבנים אתרים לכל גני הילדים ביישוב כחלק מראיית הרצף החינוכי המתפתח בסביבות המקוונות מהגיל הרך ועד לתיכון .המערכת מהווה מאגר מרכזי של מידע תקשורת וניהול הוראה למידה עבור מורים, הורים ותלמידים. הפורטל החינוכי של שוהם שם לו למטרה ליצור קהילה רחבה מתוקשבת ולומדת בכלים עדכניים. בפורטל ניתן מידע שוטף ועדכונים לקהלים שונים מרכזי למידה מתוקשבים המעודדים פעילות מידענית וחקר בסביבת האינטרנט, חומרי הוראה בפיתוח מורי שוהם המנוהלים במאגר שיתופי, גישה פיסית לשירותי אינטרנט ודואר אלקטרוני , שיתוף ואחזור מידע, תקשורת ברשת פנימית לעבודה מכל מקום על קבצים אישיים ומשותפים.

לכל מוסד חינוכי במערכת יש פורטל בית ספרי בו מנוהלים חומרי הלמידה המקוונים ומנהלים תהליכי הוראה למידה במרחבי כיתה. בנוסף , בכל פורטל מידע עדכני על בית הספר תקשורת וקשרי קהילה. הפורטל כולל מערכת משוכללת לניהול ציונים ומשמעת, עיתון וירטואלי ועוד כלים ידידותיים לשימוש המורה והתלמידים.

לכל משתמש במערכת: מורה, תלמיד והורה ניתן מרחב ווירטואלי אישי – שלחן עבודה אישי נגיש ונוח המאפשר ניהול קבצים, מאחזר מידע מהמערכות השונות לרבות ציונים, שינויי מערכת, לוח מבחנים ועוד. בנוסף, מאפשר המשכיות תהליכים ותקשורת שוטפת בין מכלול הגורמים בבית-הספר ומחוצה לו.
למורי שוהם תשתית יציבה, מתקדמת ומקיפה לניהול וביצוע תהליכים פדגוגיים, לרבות
מערכת מסרים לתקשורת גם מעבר לשעות הלימודים, שיתוף מסמכים וחומר לימודי, קבלת והגשת משימות.

עדכון שוטף והפצה מידית בעזרת מסכי פלזמה גדולים. בבתי הספר פועלת מערכת הודעות המפיצה אוטומטית את המידע במסכים ברחבי בית-הספר, כך שתלמידים/מורים והורים נחשפים באופן מיידי לכל שינוי, הודעה או מידע חיוני אותו יש להעביר. מערכת ההפצה מאפשרת לעדכן בצורה שוטפת וללא עבודה נוספת את התלמידים והמורים ישירות לחשבון האישי שלהם באינטרנט כך שכל משתמש רואה את השינויים הרלוונטיים לו באינטרנט מכל מקום. כמו כן, כל מורה יכול לנהל קבוצת דיון בנושאי השיעור ולתלמידים להיות פעילים בנושאים הנלמדים גם מחוץ לשעות בית הספר: הגשת עבודות, שאלות משיעורי בית וכדומה.

בראייה קדימה לצד עמדת המורה המקוון, הכוללת את הלוח האינטראקטיבי, עלינו לראות את העתיד לבוא ולהיערך לקראתו, ספרי הלימוד יהיו דיגיטאליים, לתלמידים יהיו מחשבים אישיים בהם ניתן יהיה לפעול במהלך השיעור עצמו, וההוראה תהפוך עתירת אמצעי ביטוי והפקה, לצד עבודה אישית וקבוצתית של הלומדים.

בעידן בו המורה פוסק מלהיות מקור המידע של התלמיד, יש לשנות את פרדיגמת ההוראה והלמידה אל עבר שילוב סביבת הוראה ולמידה מקוונת באורח החיים השוטף של בית הספר, של כל מורה וכל תלמיד.

"הטכנולוגיה לעצמה אינה תכלית, אולם הזמינות שלה והיכולת לעשות בה שימוש יקבעו את יכולתם של הלומדים ומוריהם ליהנות מהעושר שמציע העולם המקושר"/ משה שנר

שינוי גודל גופנים