מסמכי התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה 21

מסמכי התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

מסמך אב | נספח 1 – תפוקות ותוצאות | נספח 2 – ספר הסטנדרטים | נספח 3 – תכנית עבודה בית-ספרית

מסמך אב: לחצו לתצוגת המסמך

פתח דבר
מטרת התכנית הלאומית – התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר והקניית מיומנויות המאה ה-21, תוך כדי הטמעה של טכנולוגיית המידע (ICT).
כדי להביא למצב שבו הטכנולוגיה משמשת להטמעת פדגוגיה חדשנית ולהקניית מיומנויות המאה ה-21, יש להביא למצב שבו השילוב של טכנולוגיית המידע משפר בהוראה את ההיבטים הבאים:
• שיפור מיומנויות המורים
• התאמת ההוראה לשונות התלמידים
• משוב בזמן אמת
• רצף למידה בכיתה ובבית וחיזוק הקשר בין הבית לבית הספר
• אדמיניסטרציה שנשענת על טכנולוגיית המידע

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נחלקת לסדרה של פעולות; חלקן נעשות בצורה מרוכזת ומערכתית, וחלקן נעשות ברמה יישובית/בית-ספרית בהובלת הרשות המקומית ומנהלי בתי הספר ובפיקוח ובקרה של משרד החינוך. מסמך זה מציג באופן כללי את התכנית, מטרותיה, החזון וכן מושגים בסיסיים. למסמך זה נלווים הנספחים הבאים:
1. נספח 1 – תפוקות ותוצאות – מגדיר באופן מפורט את התפוקות ואת התוצאות המצופות מבתי הספר המשתלבים בתכנית.
2. נספח 2- ספר הסטנדרטים – מגדיר סטנדרט לרכש ציוד לפי התצורות השונות בתכנית ("בסיסי", "מדגים").
3. נספח 3 – הנחיות להכנת תכנית עבודה בית-ספרית ויישומה – מגדיר את השלבים השונים להשתלבות בית ספר בפרויקט, לוחות זמנים והנחיות לכתיבת תכנית העבודה.
4. נספח 4 – ההתפתחות המקצועית של עובדי הוראה (מנהלים, מורים ופרחי הוראה) – הצגת השתלבותן של המכללות להכשרת מורים בתכנית ופירוט תכנית לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה (עו"ה).

ניתן להעיר על מסמכי התכנית באתר לשיתוף הציבור

נספח 1 – תפוקות ותוצאות (9): לחצו לתצוגת המסמך

מסמך זה הוא נספח לתכנית העבודה להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. מטרת המסמך היא להגדיר את התפוקות, את מדדי הביצוע ואת התוצאות המצופים מבתי הספר המשתלבים בתכנית.

תשומות התכנית והביצוע מוגדרים בתכנית העבודה הכללית ובתכנית העבודה הבית-ספרית (נספח 3).

פדגוגיה חדשנית היא גישה להוראה ולמידה שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה. במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21 (מיומנויות המאה ה-21), ההוראה מותאמת לשונוּת התלמידים, שוברת מחיצות בין בית הספר לעולם החיצון, באמצעות שימוש מרבי אך מושכל בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי.

ניתן להעיר על מסמכי התכנית באתר לשיתוף הציבור

נספח 2 : ספר הסטנדרטים(4): לחצו לתצוגת המסמך

נספח זה נלווה לתכנית התאמת המערכת החינוך למאה ה-21 שמפעיל משרד החינוך וככזה, מפרט את הרכש החד פעמי ואת החלקים מתוך תקציב ההפעלה שאמורים להינתן לבתי הספר לרכישות והתקנות על ידי הרשות/בעלות חינוך.
מטרת הנספח היא לשמש "מורה דרך" לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות ובבתי הספר המעוניינים להצטרף לתכנית התקשוב של משרד החינוך לפי דרישות תכנית העבודה של המשרד.

נספח 3 – תכנית עבודה בית-ספרית: בניית תכנית עבודה והנחיות ליישום התכנית

תקציר המסמך:

מסמך זה נועד להנחות את צוות בית הספר בכל הקשור בהכנת תכנית עבודה מוסדית ותכנית הוראה אישית לכל מורה, שיופעלו בכל בית ספר המשתתף בתכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במהלך שנת הלימודים תשע"ב. במסגרת יישום התכנית, יידרש צוות בית הספר לבצע את התפוקות המצופות. לשם כך, משרד החינוך יעמיד לרשות בית הספר את התשומות הנדרשות.

המסמך כולל מידע והכוונה לכתיבת תכנית העבודה הבית-ספרית, הנחיות לפעולה ולוחות זמנים לביצוע כדי להיערך באופן מיטבי ליישומה.

מוזמנים להגיב על מסמכי התכנית באתר לשיתוף הציבור

שינוי גודל גופנים