בית ספר ניצנים

בית הספר הקהילתי "ניצנים" נפתח בשנת הלימודים תשס"ג, ספטמבר 2002. הייחודיות של ביה"ס היא בנושא הבריאות ונעשות פעילויות ייחודיות לעידוד, להעלאת המודעות ולשמירה על הבריאות והספורט. בנוסף, ביה"ס מאמין שבכל אדם טמונות יכולות להצליח בתחום הלימודי והחברתי. אקלים של מוגנות, שייכות ואמונה במסוגלות העצמית של כל אחד מקהילת "ניצנים", מייצר תשתית המובילה למיצוי היכולות האישיות של כל אחד מהם. בית ספר "ניצנים" משמש מודל להצמחת דור בוגרים,   השואף להצליח בתחום הלימודי והחברתי,הפועל מתוך שיקול דעת ואחריות כלפי עצמו וסביבתו ומונע מכוח ערכים חברתיים, המבוססים על ערכי עוש"ה (עזרה,ויתור,שיתוף והקשבה).

לאתר

שינוי גודל גופנים