שרים מורשת- נורית הירש

שרים מורשת- נורית הירש תכנית יישובית לכיתות ה'

82-3whhkk32ew

 72-hpcqplfdt0נורית הירש- קורות חיים באתר מורשת כפר סבא

72-hpcqplfdt0האקדמיה ברשת- נורית הירש

72-hpcqplfdt0האקדמיה ברשת – נורית הירש

72-hpcqplfdt0  נורית הירש עם הפילהרמונית

 דוגמאות לפעילויות:

היכנסו ללוח הפתקים במרחב הכיתתי, קראו את ההוראות

ובצעו את המשימה 

משימה

http://padlet.com/lironmp/5hsodus6tra7

 2) קורות חיים – ציר זמן 

בנו ציר זמן ובו לפחות 5 אירועים 

חשובים בחיי המלחינה, נורית הירש. 

ציר זמן

 

 

שינוי גודל גופנים