החטיבה החדשה בישוב מביאה לרצף לימודי ,חינוכי ופדגוגי.
שינוי זה יצא לפועל בזכות שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית ומשרד החינוך. צוות בית הספר ,המורים, צוות הניהול והעובדים פותחים את השער ומברכים אתכם בשנה טובה.

לאתר